HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005-2014

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005-2014

Cho biểu đồ
Lớp 12,Biểu đồ địa lý,Trắc nghiệm,Trắc nghiệm biểu đồ 12,Tin tức,Trắc nghiệm 12,


CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005-2014 - idialy.com


Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Tỉ trọng xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm

B. tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu

C. Tỉ trọng xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu

  D. Tỉ trọng xuất nhập khẩu đang tiến tới cân bằng

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang