HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010

Cho biểu đồ: 
cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

B. Tình hình gia tăng giá trị xuất nhập khẩu của nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

C. Thay đổi cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

D. Tỉ lệ xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang