HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

CƠ CẤU XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

Cho biểu đồ: CƠ CẤU XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

CƠ CẤU XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005 - 2014


Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.

B. Tỉ trọng xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.

C. Tỉ trọng xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu.

D. Tỉ trọng xuất nhập khẩu đang tiến tới cân bằng.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.

=> nhận xét Tỉ trọng xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu là không đúng

=> Chọn đáp án C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang