HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014

Dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014

Cho biểu đồ:

 

Dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014

B. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014.

C. Tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014.

D. Quy mô và cơ cấu dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ kết hợp đã cho thể hiện 3 đối tượng (theo bảng chú giải biểu đồ) bao gồm dân số thành thị, dân số nông thôn (nghìn người) và tỉ lệ gia tăng dân số (%)

=> biểu đồ đã cho thể hiện Tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 2000-2014 (đúng nhất)

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang