HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số Hoa Kì phân theo nhóm tuổi năm 1950 và 2004

Dân số Hoa Kì phân theo nhóm tuổi năm 1950 và 2004

Cho biểu đồ:

Dân số Hoa Kì phân theo nhóm tuổi năm 1950 và 2004

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu dân số Hoa Kì phân theo nhóm tuổi năm 1950 và 2004.

B. Tình hình phát triển dân số của Hoa Kì từ năm 1950 đến 2004

C. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số Hoa Kì theo nhóm tuổi từ năm 1950 đến 2004.

D. Tốc độ tăng trưởng dân số Hoa kì từ năm 1950 đến 2004.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ tròn có bán kính khác nhau thường thể hiện quy mô và cơ cấu

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Quy mô và cơ cấu dân số Hoa Kì phân theo nhóm tuổi năm 1950 và 2004.

=> Chọn đáp án A

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang