HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014

Dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014

Cho biểu đồ về dân số Nhật Bản qua 2 năm (Đơn vị: %).

 

Dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2015)

Biểu đồ trên thể hiện đầy đủ nội dung nào sau đây?

A. Tỉ trọng dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014.

B. Cơ cấu dân số phân nhóm tuổi của Nhật Bản giai đoạn từ 1950 - 2014.

C. Quy mô dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014.

D. Quy mô và cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng biểu đồ, biểu đồ tròn có kích thước khác nhau thường thể hiện quy mô và cơ cấu

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Quy mô và cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của Nhật Bản năm 1950 và 2014.

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang