HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2005 - 2012

Dân số theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2005 - 2012

Cho biểu đồ:

dân số theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2005 - 2012

 

Biểu đồ thể hiện nội dung gì sau đây?

A. Quy mô dân số nông thôn và thành thị năm 2005 và năm 2012

B. Tốc độ tăng dân số nông thôn và thành thị từ năm 2005 đến năm 2012.

C. Cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn năm 2005 và năm 2012.

D. Chuyển dịch cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2005 - 2012.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng biểu đồ, biểu đồ miền thường thể hiện cơ cấu hoặc chuyển dịch cơ cấu. Biểu đồ đã cho thể hiện sự Chuyển dịch cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2005 - 2012 (chú ý biểu đồ thể hiện cả giai đoạn 2005-2012 chứ không chỉ thể hiện năm 2005 và 2012)

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang