HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2015

DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2015

 
DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2015
Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2015

Vùng kinh tế

iDiaLy.com

Dân số trung bình 

(nghìn người)

Mật độ dân số

(người/km2)

Cả nước

91 713,3

277,0

Đồng bằng sông Hồng

20 925,5

994

Trung du miền núi Bắc Bộ

11 803,7

124

Duyên hải miền Trung

19 658

205

Tây Nguyên

5 607,9

103

Đông Nam Bộ

16 127,8

684

Đồng bằng sông Cửu Long

17 590,4

434

a. Tính diện tích của cả nước và các vùng kinh tế năm 2015 (km2).

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và mật độ dân số của các vùng kinh tế.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang