HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

Dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

Cho biểu đồ:

Dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

B. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

C. Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

D. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có đơn vị triệu tấn của sản lượng dầu mỏ và than; đơn vị tỉ kwh của sản lượng điện

=> biểu đồ đã cho thể hiện sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

=> Chọn đáp án C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang