HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Cho biểu đồ về dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003

 

Dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Hãy cho biết biểu đồ trên biểu hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.

C. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.

D. Sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ cột đã cho có đơn vị là nghìn thùng / ngày=> Biểu đồ đã cho thể hiện Sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.

=> Chọn đáp án D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang