HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích cây công nghiệp nước ta 2005-2015

Diện tích cây công nghiệp nước ta 2005-2015

Cho biểu đồ: 

Diện tích cây công nghiệp nước ta 2005-2015

 

Hãy cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta.

B. Sự chuyển biến giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.

C. Quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.

D. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.ĐÁP ÁN:

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ miền thường thể hiện cơ cấu hoặc sự chuyển dịch cơ cấu

=>biểu đồ đã cho thể hiện Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta.

=> Chọn đáp án A

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang