HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014

Biện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

C. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

D. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.ĐÁP ÁN: AWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang