HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta 1990-2014

Diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta 1990-2014

Cho biểu đồ:

Diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta 1990-2014

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng cây lương thực nước ta.

C. Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây lương thực của nước ta.

D. Cơ cấu diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất cây lương thực nước ta.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ kết hợp đã cho có 2 trục tung biểu thị 2 đối tượng có đơn vị khác nhau. Trong đó đơn vị nghìn ha biểu thị diện tích, đơn vị nghìn tỉ đồng biểu thị giá trị đối tượng (tiền)

=> Biểu đồ đã cho thể hiện diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang