HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm 2009-2015

Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm 2009-2015

Cho biểu đồ:

Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm 2009-2015

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Diện tích rừng nước ta qua các năm.

B. Diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

C. Diện tích rừng trồng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

D. Diện tích rừng tự nhiên và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ kết hợp thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau. Trong đó, biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng - đơn vị triệu ha, đường đồ thị thể hiện độ che phủ rừng - đơn vị %

=> biểu đồ đã cho thể hiện diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta qua các năm.

=> Chọn đáp án B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang