HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012

Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012

Cho biểu đồ:

Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng diện tích rừng nước ta thời kì 1943-2012.

B. Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên và rừng trồng nước ta thời kì 1943-2012.

C. Tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012.

D. Biến động diện tích rừng nước ta thời kì 1943-2012.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ kết hợp thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là Tổng diện tích rừng đơn vị triệu ha và độ che phủ rừng đơn vị %

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta thời kì 1943-2012

=> Chọn đáp án C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang