HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2015

Đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2015

Cho biểu đồ: Đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2015:

 

Đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2015

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng dân số thành thị của một số quốc gia

B. Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân của một số quốc gia

C. Cơ cấu dân số trong tổng số dân của một số quốc gia

D. Dân số thành thị trong tổng số dân của một số quốc giaĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thể hiện nội dung về đô thị hóa (theo đề bài) lại có trục đơn vị %

=> các cột thể hiện tỉ lệ dân thành thị

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân của một số quốc gia

=> Chọn đáp án B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang