HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đô thị hóa ở nước ta giai đoạn 1990-2005

Đô thị hóa ở nước ta giai đoạn 1990-2005

 Cho biểu đồ:

Đô thị hóa ở nước ta giai đoạn 1990-2005

 

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây

A. Quy mô dân số đô thị. 

B. Tình hình đô thị hóa ở nước ta.

C. Tỉ lệ dân thành thị. 

D. Cơ cấu dân số thành thị và nông thônĐÁP ÁN:


 Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng kết hợp cột và đường với 2 đơn vị khác nhau

=>biểu đồ thể hiện 2 đối tượng là số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị

=> Chỉ có đáp án B thể hiện được cả 2 đối tượng trên

=> Chọn đáp án BWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang