HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005

Ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005

Cho biểu đồ: Ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005:

Ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005.

B. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng các ngành công nghiệp của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005.

D. Giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005.ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ có đơn vị là triệu tấn và tỉ kwh thể hiện sản lượng 1 số sản phẩm công nghiệp và điện

=> Biểu đồ thể hiện Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga, giai đoạn 1995-2005.

=> Chọn đáp án B

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang