HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP/người của một số quốc gia qua các năm 2010-2015

GDP/người của một số quốc gia qua các năm 2010-2015

Cho biểu đồ về GDP/người của một số quốc gia qua các năm 2010-2015:

GDP/người của một số quốc gia qua các năm 2010-2015

 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu GDP/người của một số quốc gia qua các năm.

B. Quy mô GDP/người của một số quốc gia qua các năm.

C. Quy mô và cơ cấu GDP/người của một số quốc gia qua các năm.

D. Tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia qua các năm.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng

=> Biểu đồ đã cho thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia qua các năm.

=> Chọn đáp án D.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang