HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010 - 2015

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010 - 2015

 Cho biểu đồ:
Sự thay đổi giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010 - 2015


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 2010 - 2015.

B. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010-2015.

C. Sự thay đổi giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010 - 2015.

D. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2010 - 2015.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang