HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016

Cho biểu đồ: Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016.

 

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016.

B. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu Nhật Bản giai đoạn 2000-2016.

C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu Nhật Bản giai đoạn 2000-2016.

D. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2016.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang