HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004

  
Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004


Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì 

giai đoạn 1984 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD - idialy.com)

Năm

1984

1994

2003

2004

Xuất khẩu

291,0

703,3

1020,5

1147,2

Nhập khẩu

399,3

801,7

1517,0

1764,3

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 - 2004.
  2. Nhận xét.
  3. Giải thích.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang