HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hiện trạng sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015

Hiện trạng sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015

Cho biểu đồ về các nhóm đất của nước ta qua các năm:

 

Hiện trạng sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Hiện trạng sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015.

B. Qui mô và cơ cấu các loại đất nước ta năm 2010 và 2015.

C. Tốc độ tăng trưởng diện tích các nhóm đất nước ta

D. Cơ cấu sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thể hiện Hiện trạng sử dụng đất nước ta năm 2010 và 2015 (vì có đơn vị là nghìn ha nên loại bỏ các đáp án cơ cấu hay tốc độ tăng trưởng)

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang