HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm 1995-2014

Khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm 1995-2014

Cho biểu đồ về du lịch nước ta qua các năm

 

Khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm 1995-2014

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành du lịch của nước ta qua các năm.

B. Khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm

C. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm.

D. Cơ cấu khách du lịch của nước ta qua các năm.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thuộc dạng biểu đồ kết hợp, vừa thể hiện lượng khách du lịch ( triệu lượt khách) vừa thể hiện doanh thu du lịch ( nghìn tỉ đồng)

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta qua các năm (tham khảo Atlat trang 25)

=> Chọn đáp án B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang