HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản

Kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản

Cho biểu đồ:

 

Kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. GDP của Liên Bang Nga và Nhật Bản.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản.

C. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản

D. Cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên Bang Nga và Nhật Bản.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho là biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên Bang Nga và Nhật Bản

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang