HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lao động của một số quốc gia năm 2014

Lao động của một số quốc gia năm 2014

Cho biểu đồ: Lao động của một số quốc gia năm 2014

Lao động của một số quốc gia năm 2014

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Số lượng lao động theo thành phần kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014.

B. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014.

C. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014.

D. Số lượng lao động của các khu vực kinh tế ở Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu; thấy chú giải có khu vực I, II, III

=> Cơ cấu theo khu vực kinh tế

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014.

=> Chọn đáp án B

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang