HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 2010-2014

Lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 2010-2014

Cho biểu đồ: Lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 2010-2014 (Triệu tấn)

Lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 2010-2014

 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây

A. Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

B. Cơ cấu diện tích lúa của đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

C. Cơ cấu sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

D. Diện tích lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng cột nhóm hay cột ghép lại có đơn vị là triệu tấn (đơn vị của sản lượng)

=> biểu đồ đã cho là biểu đồ sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang