HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Cho biểu đồ sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003 

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thôi khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới năm 2003

A. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất

B. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất

C. Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất

D. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang