HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh

Lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh

Cho biểu đồ: Lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

 

Lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh

Nhận định nào sau đây không đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh?

A. Huế có lượng mưa lớn nhất, Hà Nội có lượng mưa thấp nhất.

B. TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi lớn nhất, Hà Nội có lượng bốc hơi nhỏ nhất.

C. Cả ba địa điểm đều có lượng mưa lớn hơn lượng bốc hơi.

D. Lượng mưa với lượng bốc hơi cao nhất ở Huế, thấp nhất ở Hà Nội.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang