HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010

Một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010

Cho biểu đồ sau:

Một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 -2010.

B. Tình hình phát triển một số sản lượng công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010.

C. Cơ cấu sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010.

D. Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng. Biểu đồ đã cho thể hiện Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 - 2010.

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang