HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm ở nước ta - Trắc nghiệm

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm ở nước ta - Trắc nghiệm

 
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm ở nước ta - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu dưới đây: idialy.com

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm ở nước ta

Địa điểm

idialy.com

Nhiệt độ trung bình tháng 1 (° C)

Nhiệt độ trung bình tháng 7 (°C)

Nhiệt độ trung bình năm (°C)

Lạng Sơn

13,3

27,0

21,2

Hà Nội

16,4

28,9

23,5

Huế

19,7

29,4

25,1

Đà Nẵng

21,3

29,1

25,7

Quy Nhơn

23

29,7

26,8

TP. Hồ Chí Minh

25,8

27,1

27,1


Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trong tháng 1 thấp hơn tháng 7

B. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trong tháng 7 đều là tháng nóng

C. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm tăng dần từ Bắc vào Nam

D. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm nước ta thấp
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang