HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Hồ Chí Minh

Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Hồ Chí Minh

Dựa vào biểu đồ

Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Hồ Chí Minh

 

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Chế độ mưa của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa.

B. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Nhiệt độ trung bình năm Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

D. Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm nhỏ.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang