HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm 1993-2014

Rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm 1993-2014

Cho biểu đồ về rừng của nước ta qua một các năm

 

rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015- idialy.com)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm.

B. Cơ cấu diện tích rừng của nước ta qua các năm.

C. Tốc độ tăng diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm.

D. Quy mô và cơ cấu diện tích rừng của nước ta qua các năm.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang