HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới từ năm 1985 - 2005

Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới từ năm 1985 - 2005

Cho biểu đồ sau: 

Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới từ năm 1985 - 2005

 

Hãy cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Biều đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á so với thế giới.

B. Biểu đồ thể hiện sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới.

C. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới.

D. Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng cao su, cà phê trong ngành trồng trọt của Đông Nam Á và thế giới.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho, biểu đồ đã cho thể hiện sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới từ năm 1985 đến năm 2005

=> Chọn đáp án B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang