HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

 

Lớp 12,Biểu đồ địa lý,Trắc nghiệm,Trắc nghiệm biểu đồ 12,Tin tức,Trắc nghiệm 12,

A. Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010

B. Tốc độ tăng trưởng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010

C. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010

D. Quy mô sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010ĐÁP ÁN:


Biểu đồ đã cho có dạng kết hợp, thể hiện các đối tượng có đơn vị khác nhau là sản lượng (triệu tấn) và sản lượng điện (tỉ kWh) (chú ý: dựa vào đơn vị của 2 trục tung để nhận diện đối tượng)

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

=> Chọn đáp án A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang