HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014

Sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014

Cho biểu đồ:

Sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Thay đổi cơ cấu sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.

B. Sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.

D. Giá trị sản xuất một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số cây trồng của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014

=> Chọn đáp án C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang