HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

 
Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014Cho bảng số liệu:

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Năm

Than (triệu tấn)

Dầu mỏ (triệu tấn)

Điện (tỉ kwh)

2000

11,6

16,3

26,7

2005

34,1

18,5

52,1

2010

44,8

15,0

91,7

2014

41,1

17,4

141,3

 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB thống kê, 2015 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng than, dầu thô của nước ta giai đoạn 2000 - 2014.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014.
  3. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014.
  4. Nhận xét.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang