HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 - Trắc nghiệm

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 - Trắc nghiệm

 
Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Năm

Than (triệu tấn)

Dầu mỏ (triệu tấn)

Điện (tỉ kwh)

2000

11,6

16,3

26,7

2005

34,1

18,5

52,1

2010

44,8

15,0

91,7

2014

41,1

17,4

141,3

 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB thống kê, 2015 - idialy.com)

Để thể hiện sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ

A. Cột.

B. Kết hợp.

C. Đường.

D. Miền.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang