HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA 2005-2010 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA 2005-2010 - Trắc nghiệm

 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA 2005-2010  - Trắc nghiệm

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA 2005-2010

(Đơn vị: Nghìn tấn) - iDiaLy.com

Năm

2005

2007

2009

2010

Tổng sản lượng

3466.8

4199.1

4870.3

5142.7

Khai thác

1987.9

2074.5

2280.5

2414.4

Nuôi trồng

1478.9

2124.6

2589.8

2728.3

 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010 là:


A. Tròn

B. Cột chồng

C. Miền

D. Đường biểu diễn
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang