HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010

Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010

Cho biểu đồ:

sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản trong giai đoạn 2005 - 2010.

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản trong giai đoạn 2005 - 2010.

D. So sánh sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, nhận thấy biểu đồ kết hợp thể hiện các đối tượng có 2 đơn vị; trong đó phần biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản (nghìn tấn), đường đồ thị thể hiện giá trị sản xuất thủy sản (nghìn tỉ đồng)

=> Biểu đồ đã cho thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

=> Chọn đáp án AWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang