HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015

Số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015

Cho biểu đồ:

 

Số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015.

B. Tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm.

C. Tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015.

D. Tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường (đơn vị %), gốc tọa độ năm đầu lại là 100% thường thể hiện tốc độ tăng trưởng. Dựa vào chú thích dễ nhận thấy các đối tượng biểu đồ thể hiện là Tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm.

=> Chọn đáp án B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang