HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người của nước ta giai đoạn 1982 - 2005

Số dân, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người của nước ta giai đoạn 1982 - 2005

Cho biểu đồ sau:

Số dân, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người của nước ta giai đoạn 1982 - 2005

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Cơ cấu số dân, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người của nước ta giai đoạn 1982 - 2005

B. Tốc độ tăng trưởng của số dân, sản lượng lúa và bình quân theo đầu người nước ta giai đoạn 1982 - 2005.

C. Giá trị sản lượng lúa, số dân và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta giai đoạn 1982 - 2005

D. Tình hình sản xuất lúa của nước ta giai đoạn 1982 - 2005ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng

=>biểu đồ đã cho thể hiện Tốc độ tăng trưởng của số dân, sản lượng lúa và bình quân theo đầu người nước ta giai đoạn 1982 - 2005.

=> Chọn đáp án B

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang