HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014

Số dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014

Câu 9. Cho biểu đồ sau:

Số dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014

 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014.

B. Sự thay đổi số dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014

C. Sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014.

D. Sự thay đổi quy mô và cơ cấu dân số nước ta giai đoạn 1998-2014.ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ miền thường thể hiện sự thay đổi cơ cấu

=> biểu đồ đã cho thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1998 - 2014

=> Chọn đáp án C

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang