HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2014

Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2014

Cho biểu đồ: Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2014

Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2014


Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình phát triển ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2014?

A. Khách trong nước tăng nhanh hơn khách quốc tế.

B. Khách du lịch và doanh thu từ du lịch tăng liên tục.

C. Doanh thu tăng chậm hơn khách trong nước và quốc tế.

D. Khách trong nước tăng chậm hơn doanh thu.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang