HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ lệ GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005

Tỉ lệ GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005

Cho biểu đồ sau: Tỉ lệ GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005.

Tỉ lệ GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005

 

Nhận xét nào sau đây đúng nhất với biểu đồ trên?

A. GDP của LB Nga giai đoạn 1990 đến 1999 tốc độ tăng âm, giai đoạn 1999 đến nay tốc độ tăng cao, liên tục và tương đối đều.

B. GDP của Liên Bang Nga tăng trưởng không đồng đều qua các năm.

C. GDP của Liên Bang Nga liên tục giảm trong giai đoạn 1990 - 2005.

D. GDP của Liên Bang Nga liên tục tăng trong giai đoạn 1990 - 2005.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang