HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia trên thế giới năm 2015

Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia trên thế giới năm 2015

Cho biểu đồ: Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia trên thế giới năm 2015. (Đơn vị: %)

 

Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia trên thế giới năm 2015

Nhận định nào sau đây đúng trong năm 2015?

A. Tỉ lệ tử của Trung Quốc cao hơn tỉ lệ tử của Nga

B. Tỉ lệ tử của Trung Quốc thấp hơn Nga

C. Tỉ lệ sinh của Nga thấp hơn Trung Quốc

D. Tỉ lệ sinh của Trung Quốc cao hơn Nga


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang