HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH CÁC GIAI ĐOẠN

TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH CÁC GIAI ĐOẠN

  
TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH CÁC GIAI ĐOẠN
Dựa vào bảng số liệu sau:

TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH CÁC GIAI ĐOẠN

(Đơn vị: %)

                Giai đoạn

Nhóm nước

1960-1965

1975-1980

1985-1990

1995-2000

2001-2005

Phát triển

Đang phát triển

Thế giới

1,2

2,3

1,9

0,8

1,9

1,6

0,6

1,9

1,6

0,2

1,7

1,4

0,1

1,5

1,2

a. So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển và thế giới.

b. Dân số tăng nhanh ở các nước đang phát triển dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang