HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015

Tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015

Cho biểu đồ: TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC THỜI KÌ 1950 - 2015

Tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015


Căn cứ vào biểu đồ, cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung gì?

A. Cơ cấu tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015

B. quy mô và cơ cấu tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015

C. sự thay đổi tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015

D. tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015ĐÁP ÁN:

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thể hiện sự thay đổi tỉ suất sinh thô của

thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015 (thể hiện giá trị thực của tỉ suất sinh thô)

Chú ý: Tỉ suất sinh thô không phải thuộc 1 tổng nào nên không thể hiện cơ cấu; biểu đồ cũng không xuất phát từ gốc tọa độ 100% nên không thể hiện tốc độ tăng trưởng

=> Chọn đáp án C

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang