HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960-2014

Tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960-2014

Cho biểu đồ: 
tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960-2014


Nhận xét nào đúng về sự thay đổi tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960-2014?

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng tăng.

B. Tỉ suất tử của nước ta không biến động.

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm chủ yếu do tỉ suất tử tăng.

D. Tỉ suất sinh của nước ta liên tục giảm.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang