HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tình hình gia tăng dân số thế giới giai đoạn 1970 - 2010

Tình hình gia tăng dân số thế giới giai đoạn 1970 - 2010

 Cho biểu đồ:
Tình hình gia tăng dân số thế giới giai đoạn 1970 - 2010

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu dân số thế giới giai đoạn 1970 - 2010.

B. Tốc độ tăng dân số và tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1970 - 2010.

C. Tình hình gia tăng dân số thế giới giai đoạn 1970 - 2010.

D. Sự thay đổi có cấu dân số thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1970 - 2010.

Đáp án: C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang